Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά ωφελούμενων του ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Καλαμάτας - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά ωφελούμενων του ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Καλαμάτας

Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά ωφελούμενων του ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Καλαμάτας

Share This

 


Υπεγράφη από τον Δήμαρχο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και με το δ.τ. «ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ Α.Ε.», σύμβαση για την «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για την μεταφορά ωφελούμενων Κ.Δ.Α.Π. με Α του Δήμου Καλαμάτας» σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 75/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Ειδικότερα η σύμβαση αφορά στην προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος τύπου VAN, 9 θέσεων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. με Α.) του Δήμου Καλαμάτας.

Ο εσωτερικός χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την ασφαλή μεταφορά επιβατών. Τα καθίσματα των επιβατών θα είναι ατομικά, ανατομικής κατασκευής, άριστης ποιότητας και τοποθετημένα κατά μέτωπο προς τη φορά κίνησης του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για λεωφορεία. Θα έχουν επένδυση εσωτερική και εξωτερική από κατάλληλα δυσανάφλεκτα υλικά, θα έχουν τις προβλεπόμενες ζώνες ασφαλείας και θα είναι κατάλληλα στερεωμένα. Τα καθίσματα, ο διαθέσιμος χώρος των επιβατών και ο διάδρομος θα έχουν διαστάσεις σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να προσφέρεται άνεση και ασφάλεια στους επιβάτες. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα εξαερισμού και κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) το οποίο θα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την έκδοση έγκρισης τύπου και ταξινόμησή του.

Το παραπάνω όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την μετακίνηση των ωφελουμένων προς και από τη δομή (Κ.Δ.Α.Π. – με Α.). Θα είναι κλειστού τύπου και κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να διευκολύνει την επιβίβαση και αποβίβαση ατόμων με αναπηρία, περιορισμένη κινητικότητα κλπ, με ηλεκτρικό σκαλοπάτι σε μια από τις θύρες κατάλληλου πλάτους, στην πλευρά της ανοιγόμενης πόρτας. Το όχημα θα είναι ανοικτού χρώματος. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση ανάθεσης και την προσφορά της Αναδόχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages