ΟΛΙΚΗ βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΟΛΙΚΗ βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας

ΟΛΙΚΗ βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας

Share This

 


Μετά τη θετική αξιολόγηση προς προηγήθηκε η αίτηση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Καλαμάτας», ενέργεια που αφορούσε τη χρηματοδότηση μελετών για την «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας», που βρίσκεται επί της οδού Αθηνών και έναντι του πρώην Πολυκλαδικού, έλαβε απόφαση ένταξης προς χρηματοδότηση.

Η εν λόγω πρόταση είχε υποβληθεί από το Δήμο Καλαμάτας σε συνέχεια σχετικής Πρόσκλησης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας του Δήμου Καλαμάτας, επιφανείας 3.060 τ.μ. Βασικός στόχος της ανάπλασης είναι ο επανασχεδιασμός της πλατείας σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η παρέμβαση επί της πλατείας εντός αστικού ιστού της πόλης έχει ως στόχο πέρα από την αρχιτεκτονική αναβάθμιση, την τοπική βελτίωση του μικροκλίματος και το μετριασμό του φαινομένου της θερμικής νησίδας στην περιοχή μελέτης μέσω της δημιουργίας συνθηκών θερμικής άνεσης και δροσισμού στους περιοίκους και στους επισκέπτες. Πέραν των λοιπών λεπτομερειών του επανασχεδιασμού αναμένεται να χρησιμοποιηθούν «ψυχρά υλικά» για τις δαπεδοστρώσεις, στέγαστρα σκίασης, πηγές υδάτινου στοιχείου, κατάλληλες δενδροφυτεύσεις, χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτονομία φωτισμού κ.λπ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 49.194,36€ με ΦΠΑ, με φορέα εκτέλεσης το Δήμο Καλαμάτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages