Πιστοποίηση και εγγραφή σε Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Πιστοποίηση και εγγραφή σε Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Πιστοποίηση και εγγραφή σε Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Share This


Διαρκής στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου /ΠΕ Μεσσηνίας αποτελεί η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και η αναβάθμισή της, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

 

Οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, που δύναται να είναι νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, για να μπορούν να εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δημοσίευσε στις 30/3/2021 την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση και την εγγραφή σε Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.), στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων Φ.Π.Γ.Σ. θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (http://agroadvisors.elgo.gr) από 30/3/2021 έως 1/11/2021 και ώρα 23:59.

H αξιολόγηση των αιτήσεων, η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων Φορέων και η εγγραφή τους στο Μητρώο, θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος θα αφορά στις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 31/5/2021 και η δεύτερη περίοδος τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 1/11/2021. Η Πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας και στο ηλεκτρονικό μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. καταχωρούνται τα στοιχεία των πιστοποιημένων Φ.Π.Γ.Σ..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) και τη διαδικτυακή εφαρμογή http://agroadvisors.elgo.gr (ενότητα: Νέα-Ανακοινώσεις), καθώς και να επικοινωνούν με την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας στο τηλέφωνο 2721361223.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages