16-23 Οκτωβρίου η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

16-23 Οκτωβρίου η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης

16-23 Οκτωβρίου η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης

Share This

 Ειδικότερα, υπογράφτηκε η σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς, που αφορά χρηματοδότηση ύψους 2,3 δις ευρώ.

Η σύμβαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 3899) στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, αφορά σε χρηματοδοτήσεις ύψους 2,3 δις ευρώ με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασμό για την πληρωμή Κοινοτικών Ενισχύσεων της περιόδου από 16 Οκτωβρίου 2020 έως 15 Οκτωβρίου 2021.


Όλη η απόφαση για τη σύμβαση με την Πειραιώς έχει ως ακολούθως:

Σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) με την επωνυμία .ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. με αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (2.300.000.000,00 €) με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασμό για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά την περίοδο από 16.10.2020 μέχρι 15.10.2021, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης και της ταμειακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Από 16.10.2020 μέχρι 15.10.2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages