Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΦΟΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΦΟΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΦΟΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Share This
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, συνεδρίασε στην Τρίπολη ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.  Η συνεδρίαση διεξήχθη σε κλίμα εντάσεως, με παρόντα τα μισά μέλη του Σώματος.
Ο Δήμος Καλαμάτας εξέφρασε, διά του δημάρχου Παν. Νίκα και του αντιδημάρχου Θαν. Βασιλόπουλου, τις γνωστές του θέσεις, που συνίστανται στο γεγονός ότι τοπική διαχείριση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς κρατική βοήθεια και χωρίς πρόβλεψη για τη διάθεση του υπολείμματος. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι 22 από τους 26 Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον για να προχωρήσουν στην τοπική διαχείριση. Επομένως, μοναδική λύση είναι η κεντρική διαχείριση με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
Σχετικά με τη ΣΜΠΕ αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας κατέθεσε τις εξής παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην 299/2016 Απόφασή του, αλλά και το περιεχόμενο του με αρ. πρωτ. 33660/3114/09-08-2016 εγγράφου του Δήμου προς τον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου:
«1) Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μαραθόλακκας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί με ευθύνη της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται η επιβολή οποιουδήποτε προστίμου στον Δήμο Καλαμάτας για την εκκρεμότητα αυτή.
2) Διευκρίνιση του τι ακριβώς σημαίνει η προβλεπόμενη, με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, ενοποίηση των τριών (3) διαχειριστικών ενοτήτων σε μία (1) ενιαία. Τι αυτό σημαίνει για την περίπτωση καθυστερήσεων δημιουργίας των υποδομών της Καλλιρρόης; Θα είναι δυνατή, με τη ρύθμιση αυτή, η ευκολότερη πρόσβαση των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας σε κάποια από τις άλλες δύο εγκαταστάσεις της Περιφέρειας, εφόσον, βέβαια, αυτές κατασκευαστούν συντομότερα; Με το σκεπτικό αυτό αλλά και για γενικότερους λόγους ευελιξίας, είναι θετική η προτεινόμενη ρύθμιση.
3) Στη στοχοθέτηση εφαρμογής νέων ξεχωριστών ρευμάτων ανακύκλωσης πρέπει να προηγηθεί η εφαρμογή ξεχωριστής διαλογής των βιοαποβλήτων (ΚΑΦΕ κάδος οργανικών) έναντι των υπολοίπων νέων ρευμάτων.
4) Οι ποσοτικοί στόχοι της εναλλακτικής διαχείρισης για το 2020 που τίθενται στο σχέδιο τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ, ως συνέπεια εξειδίκευσης των στόχων του νέου ΕΣΔΑ, είναι πολύ φιλόδοξοι για να επιτευχθούν, πλην όμως μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη ενεργοποίησης όλων των εμπλεκόμενων.
5) Επισήμανση της καλής επίδοσης του Δήμου Καλαμάτας στην ανακύκλωση όλων των διαφορετικών ρευμάτων υλικών.
6) Εξέταση παροχής επιπλέον κινήτρων για τη διεύρυνση του δικτύου των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ώστε να μειωθούν οι αποστάσεις και να γίνει οικονομικότερη και συνεπώς ελκυστικότερη η μεταφορά τους.
7) Θετική η πρόταση της μελέτης για προσωρινή αποθήκευση μικροποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν αμίαντο σε ειδικό κάδο, στα ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ. Πρέπει να εξασφαλισθεί η νομοθέτηση αυτής της δράσης γιατί, διαφορετικά, τα απόβλητα αυτά θα συνεχίσουν να απορρίπτονται, μαζί με τα ομοειδή ακίνδυνα, μέχρι τη θεσμοθέτηση νόμιμης διαχείρισής τους.
8) Θετική εξέλιξη η πρόβλεψη της μελέτης για μείωση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας στους 100.000 τόνους/έτος.
9) Θετική η πρόβλεψη της μελέτης για διεύρυνση του δικτύου των ΣΜΑ. Προβληματισμός όμως για την εξυπηρέτηση και της Μεσσήνης από τον ΣΜΑ της Καλαμάτας, πέραν της Δυτικής Μάνης, και όχι η εξυπηρέτησή της από δικό της ΣΜΑ.
10) Επισήμανση, για άλλη μία φορά, της επιτακτικής αναγκαιότητας άμεσης λύσης, έστω και προσωρινής, πριν την κατασκευή των ολοκληρωμένων μονάδων, για τη διάθεση του υπολείμματος της προσωρινής επεξεργασίας.
11) Συμφωνία, τελικά, με την προτεινόμενη, από τη μελέτη, εναλλακτική λύση ΕΔ-1 (κεντρική διαχείριση με αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης), που άλλωστε είναι και η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας μετά τις συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει με το πείραμα της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Άλλωστε, προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γνωμοδοτήσει θετικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (40831/3782/22-09-2016 έγγραφο) και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (931/22-09-2016 έγγραφο), βασιζόμενοι όλοι στις παρακάτω αρχές, οι οποίες και πρέπει να διασφαλισθούν:
– Να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα
– Να καλύπτεται το σύνολο της Περιφέρειας
– Να εξασφαλίζεται καλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
– Να δημιουργούνται οι προοπτικές μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, αναπτύσσοντας όλα τα ρεύματα χωριστής συλλογής με προοπτικές, διαχρονικά, να οδηγούνται στις ΜΕΑ ποσότητες υπολειμματικών συμμείκτων της τάξεως των 100.000 τόνων/χρόνο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages