ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Share This
Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2016 – 2017, όπως ψηφίστηκαν με την υπ' αριθμ. 231/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν ως εξής:
1. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2016-2017 ορίζεται η 10η Ιουνίου 2016 και λήξης η 5η Ιουλίου 2016.
2. Οι αιτήσεις θα υποβάλονται στο γραφείο 125 της Διεύθυνσης Πρόνοιας, καθημερινά από 10.00 έως 13.00. Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται στους γονείς από το γραφείο 125 της Διεύθυνσης Πρόνοιας, ενώ τα δικαιολογητικά των επανεγγραφών από το γραφείο 125 της Διεύθυνσης Πρόνοιας και από τους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς. Όλα τα έντυπα είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.
Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση εγγραφής, ενώ παρατίθενται και ηαίτηση εγγραφής, η αίτηση επανεγγραφής και η ατομική κάρτα υγείας παιδιού.
Πληροφορίες: Τηλ.: 27213 61799, Άννα Παπασαραντοπούλου.
3. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της 16065/22-04-02 (ΦΕΚ 497 Β) ΚΥΑ, απαγορευομένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
Ειδικότερα, στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (αυτοεξυπηρετούμενα) έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
I. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού
II. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια)
III. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια)
IV. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
V. Βεβαίωση Παιδίατρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού
VI. Εκκαθαριστικό εφορίας ή το έντυπο Ε1 του τρέχοντος οικονομικού έτους
VII. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού
VIII. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που η Διεύθυνση Πρόνοιας θεωρεί απαραίτητο
IX. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
X. Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
5. Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαημέρο του μήνα στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία ο Δήμος τηρεί λογαριασμό ή στο Ταμείο του Δήμου και θα παραμείνουν ίδια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την αριθ. 387/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & την αριθ. 2863/18-11-2011 απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών, εκτός από το μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί δεν λειτουργούν.
ΤΡΟΦΕΙΑ
Τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 50,00 € για κάθε νήπιο, ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και άνω.
Μειωμένα τροφεία καταβάλλουν οι παρακάτω, ως εξής:
A. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 έως 40.000,00 € με μείωση 50%, ήτοι 25,00 € για κάθε νήπιο
B. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00 € με μείωση 50%,ήτοι 25,00€ για κάθε νήπιο
Γ. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 έως 40.000,00 € με μείωση 30%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.
Απαλλάσσονται των τροφείων:
α) Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €
β) Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής)
γ) Οι άπορες οικογένειες, των οποίων η απορία αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια)
δ) Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς
ε) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
στ) Τα παιδιά των οποίων ο πατέρας είναι στρατιώτης.
6. Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες κάθε εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
7. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
8. Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και ημέρα εορτασμού του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.
9. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει στις 7.30 και λήγει στις 15.30.
10. Η επιτροπή επιλογής συντάσσει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών και η οποία αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages