Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα

Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα

Share This
Με δελτίο Τύπου η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει ότι ήρε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα της Εθνικής οδού Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
Σημειωτέον ότι η απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχε ληφθεί λόγω της διασύνδεσης της τοξωτής γέφυρας της Τσακώνας με τον αυτοκινητόδρομο.
ΑΠΟΦΑΣΗ  19 Α/2015
 
Θ Ε Μ Α : « Άρση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη] από την χ.θ. 201,500 έως την χ.θ. 205,500  και ειδικότερα στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα, που είχαν επιβληθεί με την υπ. αριθ. 19/2015 Απόφασή μας»
            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις  του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4.    Το υπ. αριθ. ΠΑΡ-Τ/1496 από 04-12-2015 έγγραφο της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»,  αιτείτο την έκδοση Απόφασης, με σκοπό την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την χ.θ. 201,500 έως την χ.θ. 205,500  (τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα), με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4, με τον ανωτέρω Αυτοκινητόδρομο, προς ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων,  την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων στο παραπάνω έργο.
5.    Το υπ. αριθ. 68299/15/2239078 από 04-12-2015 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
6.    Το υπ. αριθ. ΛΕ/ΚΤ/02/12/24/4610 από 09-12-2015 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ./Διεύθυνση Λ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υπο-δομών, Μεταφορών και Δικτύων
7.    Το υπ. αριθ. 68299/15/2272551 από 10-12-2015 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
8.    Την υπ. αριθ. 19/2015 (2517/1/387-δ από 20-12-2015) Απόφασή μας, η οποία αφορούσε την ανωτέρω κυκλοφο-ριακή ρύθμιση
9.    Το υπ. αριθ. ΠΑΡ-Τ/1498 από 18-12-2015 έγγραφο της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Α.Ε, αιτείται την ανάκληση της υπ. αριθ. 19/2015 Απόφασής μας, επειδή σύμφωνα με το ρητό χρονοδιάγραμμα της ανωτέρω Από-φασή μας, δεν έχει ολοκληρωθεί η Α΄φάση των ρυθμίσεων, έχουν ανακύψει θέματα νομικής φύσεως τα οποία δεν έ-χουν επιλυθεί,  κ.λ.π.
10.    Το υπ. αριθ. 68299/15/2345442 από 21-12-2015 έγγραφο (θετική εισήγηση) του Τ. Τ. Αυτ/μων Ανατ. Πελ/σου.
12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-γισμού.
                                         
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ανακαλούμε την υπ. αριθ. 19/2015 Απόφασή μας (ανωτέρω 8 σχετική), [που αφορούσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη,  από την χ.θ. 201,500 έως την χ.θ. 205,500  (τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα), από την 10-12-2015, μέχρι και την 17-01-2016, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4, με τον ανωτέρω Αυτοκινητόδρομο] και η κυκλοφορία πλέον των οχημάτων στο ανωτέρω σημείο θα διεξάγεται κανονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages