ΜΕΣΣΗΝΙΑ - 10 προσλήψεις στο δήμο Οιχαλίας - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - 10 προσλήψεις στο δήμο Οιχαλίας

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - 10 προσλήψεις στο δήμο Οιχαλίας

Share This
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (05) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προςκάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

 10 Εργάτες Γενικών καθηκόντων
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα πουτους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων τουδημοτικού καταστήματος του Δήμου Οιχαλίας στο Μελιγαλά, όπου εδρεύει ηυπηρεσία, στους πίνακες ανακοινώσεων στα ΚΕΠ του Δήμου και να δημοσιευτεί στοΔιαύγεια.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποίαχορηγείται από το Δήμο και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας από 13/06/2014 έως και19/06/2014. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages