«Μπόνους» στον αγροτικό τομέα για την αντιμετώπιση της κρίσης - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS

«Μπόνους» στον αγροτικό τομέα για την αντιμετώπιση της κρίσης

«Μπόνους» στον αγροτικό τομέα για την αντιμετώπιση της κρίσης

Share This
Αναγνωρίζοντας την διαχρονική σημασία του αγροτικού τομέα, λόγω της συγκυρίας της κρίσης, το κείμενο της συμφωνίας για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 επισημαίνει πως είναι αυτός που μπορεί να αξιοποιήσει εν δυνάμει συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να τροφοδοτήσει την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Όπως τονίζεται, για τηναντιμετώπιση των προκλήσεων απαιτείται προσέγγιση χωρικά διαφοροποιημένη, συμπληρωματική προς τις παρεμβάσεις του πυλώνα Ι της ΚΑΠ (δηλαδή των άμεσων ενισχύσεων), στοχευμένη σε κατηγορίες προϊόντων και επιχειρήσεων και ολοκληρωμένη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών.
Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της βιωσιμότητας, της πολύ-λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών αναδεικνύει την ανάγκη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την προστασία των ευπαθών ομάδων (νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες), την παραγωγή δημοσίων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αγαθών και τη διασύνδεση με τις αστικές περιοχές. Η ένταση των αναπτυξιακών ανισοτήτων που παρατηρείται μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών αλλά και η τάση επιστροφής στην ύπαιθρο, κυρίως ανθρώπινου δυναμικού νέας ηλικίας και υψηλής κατάρτισης, που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης της ανεργίας, οδήγησαν στα προαναφερθέντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages