Παρατάθηκε μέχρι 15 Απριλίου η ένταξη αγροτών στο καθεστώς τήρησης βιβλίων - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

Παρατάθηκε μέχρι 15 Απριλίου η ένταξη αγροτών στο καθεστώς τήρησης βιβλίων

Παρατάθηκε μέχρι 15 Απριλίου η ένταξη αγροτών στο καθεστώς τήρησης βιβλίων

Share This
Παράταση έως τις 15 Απριλίου δόθηκε για την ένταξη των υπόχρεων αγροτών στο καθεστώς τήρησης εσόδων εξόδων, ενώ για την δήλωση αποθεμάτων η ημερομηνία παρατάθηκε έως τις 30 Μαΐου. Την παραπάνω διευκρίνηση έδωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, στην εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα υποβληθούν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, ανέφερε ότι για όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και για τους αγρότες, η υποβολή των καταστάσεων για τα έξοδα θα είναι ετήσια και θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015. Σημειώνεται πως με προηγούμενη εγκύκλιο που έχει εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά στη διαδικασία τήρησης των βιβλίων αναφέρει τα εξής: Από 1.1.2014, από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών μέχρι (15.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι (5.000) ευρώ. Όταν δεν πληρείται ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, καθώς και σε έκδοση στοιχείων, με δυνατότητα όμως, επί ένταξής τους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων- εξόδων,) μη τήρησης των βιβλίων αυτών, εφόσον δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία. Σημειώνεται ότι, η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τους συγκεκριμένους αγρότες από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages