Κίνητρα για την επιστροφή των νέων στα χωράφια - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

Κίνητρα για την επιστροφή των νέων στα χωράφια

Κίνητρα για την επιστροφή των νέων στα χωράφια

Share This
Στις δράσεις του υπουργείου για την προσέλκυση των νέων στο αγροτικό επάγγελμα αναφέρεται έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη, προς απάντηση σχετικής ερώτησης των βουλευτών Φ. Κουβέλη, Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και ΓΡ. Ψαριανού. Όπως επισημαίνει ο κ. Σκανδαλίδης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, εφαρμόζονται δράσεις που έχουν σκοπό την ενθάρρυνση νέων, ενώ στην πληθυσμιακή ανανέωση των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα και την αύξηση του μέσου μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αποβλέπουν και τα προγράμματα «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα», «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και «Πρόωρη συνταξιοδότηση» . Στόχος σύμφωνα με τον υπουργό είναι, ......οι «διάδοχοι» της πρόωρης συνταξιοδότησης να είναι κυρίως νέοι γεωργοί που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα το υπουργείο προωθεί μέτρα για την ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών (καπνοπαραγωγών), να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα με τη διασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα και με στόχο τη διαρθρωτική βελτίωση των εκμεταλλεύσεων τους, με την εγκατάσταση νεότερων γεωργών και τη βελτίωση του μεγέθους τους. Νέες ευκαιρίες θα μπορέσουν να αναζητήσουν νέοι άνθρωποι στις δράσεις βιολογικής γεωργίας, αλλά και μέσα από προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της "ελκυστικότητας" των αγροτικών περιοχών. Αμεσα αναμένεται επίσης να ενεργοποιηθεί ταμείο δανειοδότησης με την επωνυμία «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας». Το Ταμείο αυτό, όπως διευκρινίζει ο κ. Σκανδαλίδης, στοχεύει στη δυνατότητα χρηματοδότησης των γεωργών με ευνοϊκούς όρους, με τη χορήγηση χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων δανείων από τις τράπεζες, στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώην Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα στις κυρίως αγροτικές περιοχές, ανέρχεται σε 29,3%. Όσον αφορά στην αναλογία των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους γηραιότερους που αποχωρούν, στις κυρίως αγροτικές περιοχές διαμορφώνεται σε 1,02, ενώ στις αστικές περιοχές σε 0,94.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages