ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ: Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών για το Πανεπιστήμιο Πελοποννησου - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ: Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών για το Πανεπιστήμιο Πελοποννησου

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ: Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών για το Πανεπιστήμιο Πελοποννησου

Share This


 Ιδρυματικός Λογαριασμός

Στην ιστοσελίδα https://studentaccount.uop.gr περιέχονται οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού καθώς και τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές/τριες στη λειτουργία του ιδρυματικού λογαριασμού.
Στην ιστοσελίδα https://uregister.uop.gr γίνεται η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού από τους/τις φοιτητές/τριες, κατόπιν της ταυτοποίησης των στοιχείων και σχετικής ενημέρωσης από τη Γραμματεία.
Στην ιστοσελίδα https://mypassword.uop.gr γίνεται η διαχείριση του ιδρυματικού λογαριασμού από τους/τις ίδιους/ες τους/τις φοιτητές/τριες,

Λογαριασμός email
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες λογαριασμό e-mail, αποκλειστικά μέσω του οποίου γίνεται και η επικοινωνία τους με τους διδάσκοντες, τη γραμματεία και όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Υπηρεσία StudentWeb
Οι φοιτητές του τμήματος ΠΕΔιΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία StudentWeb, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας (π.χ. αιτήσεις για βεβαιώσεις, βαθμολογίες μαθημάτων, δηλώσεις μαθημάτων κλπ). Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται είτε από το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του τμήματος (http://pedis.uop.gr), είτε απευθείας από τη διεύθυνση της υπηρεσίας, η οποία είναι : https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Πρόσβαση στο εργαστήριο Η/Υ
Η πρόσβαση στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής πραγματοποιείται με τη χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού λογαριασμού κάθε φοιτητή.

Διαδικτυακή πλατφόρμα eclass
Η πλατφόρμα UOP eClass (https://eclass.uop.gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες για την ενίσχυση και υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας διδασκόντων και φοιτητών. Μέσα από την πλατφόρμα οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι διδάσκοντες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Επιπλέον, η πλατφόρμα αξιοποιείται για την άμεση ενημέρωση των φοιτητών/τριών για θέματα που αφορούν μεμονωμένα μαθήματα (έκτακτες αναβολές-αναπληρώσεις διαλέξεων) μέσω του μαθήματος «Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά», όπου συστήνεται στους φοιτητές να εγγραφούν άμεσα και να ελέγχουν καθημερινά. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – «Πάσο»
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα πιστοποιεί την ακαδημαϊκή ιδιότητα κάθε φοιτητή/τριας. Περιέχει και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου ΠΑΣΟ») (για όσους/ες το δικαιούνται), το οποίο έχει καταργηθεί ως ξεχωριστό έντυπο. Για τη χορήγηση των νέων καρτών (Ακαδημαϊκή ταυτότητα με ενσωματωμένο«ΠΑΣΟ») μπορούν οι φοιτητές/τριες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η αίτηση υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages