ΤΑ τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Καλαμάτας - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
ΤΑ  τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Καλαμάτας

ΤΑ τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Καλαμάτας

Share This
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καλαμάτας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαμάτας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαμάτας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Δεξιότητες Αυτόνομης Διαβίωσης25
2Εθελοντισμός και Κοινωνική Δράση25
3Ηλεκτρονικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (SocialMedia)25
4Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2721360824, 2721360764
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : κ. Κόκκιζας Αναστάσιος
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages