Καθηγητές του 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας στην Στοκχόλμη και στο Λονδίνο - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Καθηγητές του 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας στην Στοκχόλμη και στο Λονδίνο

Καθηγητές του 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας στην Στοκχόλμη και στο Λονδίνο

Share This
Στον δομημένο κύκλο μαθημάτων συμμετείχαν συνολικά 15 εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Πορτογαλία ενώ ο φορέας διοργάνωσης της επιμόρφωσης λέγεται EUcourses.euElderberryAB, έχει έδρα στην Αγγλία και χώρα υλοποίησης την Σουηδία.


  To πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες τόσο γνωστικού περιεχομένου όσο και καλλιέργειας δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (διαλέξεις, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και μουσεία, εργαστήρια, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και αξιολόγηση), σχετικά με την αξιοποίηση της μουσειακής εκπαίδευσης και του ρόλου των μουσείων και των χώρων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ως πηγή γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

   Πολύ σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης αποτέλεσε η αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων mobilelearning και ηλεκτρονικής μάθησης με την χρήση κινητών συσκευών smartphones και ipads και μέσω λειτουργικών Android και IOS και εφαρμογών όπως QRCode και AdobeSparkvideo.

  Στην διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως το υπαίθριο μουσείο  Skansen, το μουσείο Vasa, το Μεσαιωνικό μουσείο Στοκχόλμης, το RoyalArmoryMuseum, StockholmCityMuseum, η ιστορική πόλη Mariefred,  το κάστρο GripsholmSlot  στα οποία εφαρμόστηκαν ομαδο- συνεργατικές και βιωματικές μέθοδοι εξερεύνησής τους προκειμένου να αξιοποιηθούν  σε δραστηριότητες εκτός τάξης.

   Η ολοκλήρωση του σεμιναρίου έκλεισε με παρουσίαση εργασιών των συμμετεχόντων και αξιολόγησή τους από τον φορέα διοργάνωσης  καθώς και με την απονομή πιστοποίησης συμμετοχής και βεβαίωσης παρακολούθησης για τις εκπαιδευτικούς Άννα Κακλή ΠΕ78 και Γεωργία Παπαθανασοπούλου ΠΕ02, ενώ απέκτησαν έγγραφο κινητικότητας Europass.

Λονδίνο

   Το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας επίσης συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο πρόγραμμαErasmus+/ Δράση ΚΑ1– Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα οι Καθηγητές Βασίλειος Ρουσέας κλ ΠΕ86 και Μαρία Ξαπλαντέρη κλ ΠΕ04 παρακολούθησαν στο Λονδίνο το πρόγραμμα «Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις» του φορέα ITC, από 5-9 Αυγούστου 2019.

  Οι καθηγητές εξασκήθηκαν κυρίως σε τεχνικές ενεργητικής μάθησης και στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με συναδέλφους από άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ. Ήρθαν σε επαφή με το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα ακι αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις για την λειτουργία των νέων τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης.

   Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι η διαμόρφωση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη μέσω της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η καλλιέργεια του ανθρωπισμού και η οικοδόμηση ουσιαστικών και ισότιμων σχέσεων μεταξύ πολιτών με ενίσχυση του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης και της διαπολιτισμικής συνείδησης.

   Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν μια βαθύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και του πολιτισμού, κατανόησαν την συμβολή  των μουσείων στην διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, διερεύνησαν τον τρόπο αξιοποίησης των μουσείων στην σχολική εκπαίδευση για ζητήματα ταυτότητας και ενσωμάτωσης, αντιλήφθηκαν τα μουσεία ως χώρους ενίσχυσης της διαπολιτισμικής συνείδησης, εφάρμοσαν βιωματικούς και εναλλακτικούς τρόπους μάθησης για επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους ώστε η εμπειρία μιας επίσκεψης να είναι εποικοδομητική,  απέκτησαν ψηφιακές δεξιότητες για αξιοποίηση σε ξεναγήσεις σε μουσεία, καλλιέργησαν επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες συνεργασίας με συναδέλφους άλλων χωρών της Ευρώπης. Οι εκπαιδευόμενοι αποκόμισαν γνώσεις και βελτίωσαν δεξιότητες τις οποίες θα αξιοποιήσουν στην σχολική κοινότητα.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα SMILE– Using Museums and Heritage as a Teaching and Learning Resource το οποίο παρακολούθησαν στην Στοκχόλμη από 4 έως 10 Αυγούστου 2019 δύο εκπαιδευτικοί του 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +/Δράση ΚΑ1– Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ι.Κ.Υ. το οποίο υπέχει την θέση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση του προγράμματος Erasmus +.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages