Ρυθµίσεις-ανάσα σε στεγαστικά, µε «κούρεµα» και επιδότηση - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Ρυθµίσεις-ανάσα σε στεγαστικά, µε «κούρεµα» και επιδότηση

Ρυθµίσεις-ανάσα σε στεγαστικά, µε «κούρεµα» και επιδότηση

Share This
Στην τελική ευθεία µπαίνει αυτήν την εβδοµάδα η διαµόρφωση του νέου θεσµικού πλαισίου που αφορά την αντιµετώπιση των «κόκκινων» δανείων και το οποίο θα αντικαταστήσει τον νόµο Κατσέλη.
Μέχρι την ερχόµενη Παρασκευή -και αφού έχει προηγηθεί τις επόµενες ηµέρες η τελική πρόταση των τραπεζών- η κυβέρνηση αναµένεται να στείλει το σχέδιό της στους θεσµούς, ώστε µέχρι τα µέσα του µήνα να πάρει τη µορφή νόµου, να ψηφιστεί στα τέλη Φεβρουαρίου και κατόπιν να παρουσιαστεί στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου.
Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης ∆ραγασάκης, «δεν διαπραγµατευόµαστε µε τους θεσµούς, εφόσον όµως πρόκειται για θέµατα που άπτονται της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, και ενδεχόµενης κρατικής ενίσχυσης, είµαστε υποχρεωµένοι, όπως όλες οι χώρες της ΕΕ, να ενηµερώνουµε τα ευρωπαϊκά όργανα, και ειδικά την ΕΚΤ».
Σύµφωνα µε κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα, το νέο σχήµα θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου µέσω επιδότησης. Κατά µέσο όρο θα αφορά το 1/3 του ποσού, ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις θα είναι µικρότερη και σε άλλες µεγαλύτερη. Τα κριτήρια ένταξης θα είναι εισοδηµατικά και περιουσιακά, ενώ επιπλέον κριτήρια επιδότησης θα αποτελούν το υπολειπόµενο δάνειο και η πραγµατική εµπορική αξία του ακινήτου. Παράλληλα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι αιτήσεις θα γίνονται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Σε πρώτο στάδιο οι λύσεις/ προτάσεις θα δίνονται υποχρεωτικά από τις τράπεζες, ωστόσο µε την τεχνική βελτίωση της πλατφόρµας θα βγαίνει η λύση από την πλατφόρµα.

Δικαίωµα προσφυγής

Εάν ο δανειολήπτης δεν συµφωνήσει µε τη λύση, θα έχει το δικαίωµα προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη, ενώ σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που σήµερα υπάγονται στον νόµο Κατσέλη, αυτοί θα µπορούν να µπουν στο νέο σχήµα, αλλά εθελοντικά και µε παραίτηση των ένδικων µέσων που έχουν ασκήσει.
Σύµφωνα µε το κυβερνητικό σχέδιο, οι τράπεζες θα µπορούν να προσφέρουν «κούρεµα» του δανείου υπό προϋποθέσεις, µε κύριο στοιχείο το υπολειπόµενο δάνειο προς την αξία του ακινήτου. Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα επιµήκυνσης του δανείου, που θα εξαρτάται κυρίως από την ηλικία του δανειολήπτη. Στόχος πάντως της κυβέρνησης είναι να καθοριστεί το ύψος της εµπορικής αξίας που θα προστατεύεται γύρω στα 150.000 ευρώ.
Σηµειώνεται ότι θεσµοί και τράπεζες έχουν ζητήσει να µπουν πολύ χαµηλότερα όρια, τα οποία ξεκινούν από τα 100.000 ευρώ ή ακόµη και χαµηλότερα (για τον άγαµο) και φτάνουν έως τα 130.000 ευρώ για πενταµελή οικογένεια.
Γενικότερα οι τράπεζες, σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, σχετικά µε την εξυπηρέτηση καθυστερούµενων στεγαστικών δανείων αναµένεται ότι θα προτείνουν ένα προϊόν το οποίο θα περιλαµβάνει:
  • επιµήκυνση του δανείου έως και 25 χρόνια
  • επιτόκιο 4% και
  • «κούρεµα» εφόσον η εµπορική αξία του ακινήτου είναι χαµηλότερη από την αξία που συνήφθη το δάνειο.
Για παράδειγµα, αν κάποιος πήρε 100% δάνειο για την αγορά ενός σπιτιού αξίας 100.000 ευρώ και η εµπορική του αξία σήµερα είναι 70.000 ευρώ, τότε η ρύθµιση θα γίνει για το ποσό που υπολείπεται µέχρι τα 70.000 ευρώ, «κουρεύοντας» δηλαδή δάνειο 30.000 ευρώ. Πάντως αυτό το ζήτηµα αποτελεί θέµα δύσκολης διαπραγµάτευσης, καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να προκρίνουν λύσεις επιµήκυνσης του υπόλοιπου ποσού του δανείου, παρά «κουρέµατος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages