18 Δεκεμβρίου η εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
18 Δεκεμβρίου η εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης

18 Δεκεμβρίου η εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης

Share This
Συνεχή ροή πιστώσεων φέρνει ο ∆εκέµβρης για τους αγρότες, µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στην εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και την εξισωτική αποζηµίωση. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν διευθετηθεί και κάποιες από τις εκκρεµότητες σχετικά µε ανειληµµένες υποχρεώσεις παλαιότερων ετών, ενώ αναµένεται να πληρωθούν και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους αιγοπροβατοτρόφους.
Κι ενώ οι επιµέρους πληρωµές (βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία,  απονιτροποίηση, Κοµφούζιο, ζιζανιοκτονία ορυζώνων, αυτόχθονες φυλές) κινήθηκαν οµαλά, µεγάλες δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν µε την προετοιµασία της διαδικασίας για την πληρωµή της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, που δροµολογείται άνευ απροόπτου για τις 14 ∆εκεµβρίου (ή το αργότερο µέχρι την Τρίτη 18 του µήνα). Το µείζον ζήτηµα δείχνει να είναι η αναντιστοιχία µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, στη βάση των οποίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης, χωρίς όµως ιδιαίτερο αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταβάλει όλο αυτό το διάστηµα προσπάθειες προκειµένου οι απώλειες στις ενισχύσεις να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες και σε λιγότερους δικαιούχους αλλά την ίδια ώρα ούτε οι δασικοί χάρτες αλλάζουν ούτε τα συστήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ µπορούν να αφοµοιώσουν τα νέα δεδοµένα.

Βιολογική κτηνοτροφία: Η αρχή στις πληρωµές των προγραµµάτων του έτους 2018 έγινε µε την προκαταβολή 75% για τη Βιολογική Κτηνοτροφία του 2018 ποσού 29 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον Οργανισµό Πληρωµών, πιστώθηκαν 15.390.401 ευρώ σε 2.835 για τη διατήρηση στη βιολογική κτηνοτροφία καθώς και 13.642.092 ευρώ σε 4.166 δικαιούχους για την µετατροπή.
Βιολογική γεωργία: Σειρά πήρε η προκαταβολή 75% της Βιολογικής γεωργίας για το δεύτερο έτος εφαρµογής, µε συνολικό ποσό 21,9 εκατ. ευρώ σε 10.378 δικαιούχους για την απώλεια εισοδήµατος (χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες παραστατικών πιστοποίησης και εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες θα δοθούν µε την εξόφληση). Και στις δύο περιπτώσεις οι κοµµένοι έχουν δυνατότητα ένστασης µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου.
Απονιτροποίηση: Σχετικά µε την προκαταβολή της Απονιτροποίησης µέχρι την Παρασκευή οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ έστελναν προς οριστικοποίηση παρτίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της κοινοτικής προθεσµίας. Ωστόσο, πρόβληµα εντοπίστηκε λόγω δασικών χαρτών, αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιµοποίησε τα αρχεία µε τα οποία έγινε η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Σε Λάρισα, Μαγνησία και Χαλκιδική υπήρχαν οι µεγαλύτερες «απώλειες», ενώ εκτός πληρωµής έµειναν για όλα τα εµπλεκόµενα αγροτεµάχια δικαιούχοι για τους οποίους η έκταση των δασικών ανά αγροτεµάχιο ξεπερνούσε σε ποσοστό το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages