Δίπλωμα οδήγησης από τα 17 έτη με όρους και εξετάσεις - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Δίπλωμα οδήγησης από τα 17 έτη με όρους και εξετάσεις

Δίπλωμα οδήγησης από τα 17 έτη με όρους και εξετάσεις

Share This
Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο του υπουργέιου Μεταφορών που υιοθετεί το αμερικανικό μοντέλο και δίνει τη δυνατότητα σε 17χρονα να οδηγούν, αρκεί να συνοδεύονται από ενήλικα, ενώ η πρακτική εξέταση θα χωρίζεται σε δύο στάδια τα οποία θα μεταδίδονται και θα καταγράφονται live, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» 
 Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα «ΝΕΑ» θα επιτρέπεται να οδηγούν τα 17χρονια αρκεί πρώτα να περάσουν από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, από ειδικό εκπαιδευτή, να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία διεύθυνση Μεταφορών και να συνοδεύονται από ενήλικα τουλάχιστον 30 ετών, κατόχου άδειας οδήγησης επί τουλάχιστον μια πενταετία και χωρίς να του έχει καταλογιστεί βαθµός ποινής στο point system για χρονικό διάστηµα ενός έτους. 
 Ο ανήλικος υποχρεούται σε ασφαλιστική κάλυψη µε ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωµατικής βλάβης ή ζηµιών, περιλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, ενώ με τη συµπλήρωση των 18 ετών ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να λάβει την κανονική άδεια οδήγησης και πάλι μετά από πρακτική εξέταση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει υποπέσει σε παραβάσεις για τις οποίες καταλογίζονται βαθµοί ποινής στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών. Όπως αναφέρουν τα « ΝΕΑ»το νέο νομοσχέδιο επιφέρει αλλαγές και ως προς την πρακτική εξέταση των υποψήφιων οδηγών. 
Η πρακτική εξέταση θα διενεργείται σε δύο στάδια, την ίδια ηµέρα. Στο πρώτο στάδιο θα εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία) και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί µε επιτυχία, θα ακολουθεί η εξέταση στις ειδικές δοκιµασίες. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στο δεύτερο στάδιο, θα επανεξετάζεται και στο πρώτο. Στο αυτοκίνητο θα βρίσκονται μόνο ο υποψήφιος οδηγός και ένας εξεταστής, ο οποίος θα προκύπτει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Στις μοτοσικλέτες οι υποψήφιοι οδηγοί θα είναι μόνοι τους. Η εξέταση και στα δύο στάδια θα μεταδίδεται live και θα καταγράφεται. Σε περίπτωση δε που υπάρξει αλλοίωση αποτελεσμάτων θα πέφτουν αυστηρές ποινές. Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο του υπουργέιου Μεταφορών που υιοθετεί το αμερικανικό μοντέλο και δίνει τη δυνατότητα σε 17χρονα να οδηγούν, αρκεί να συνοδεύονται από ενήλικα, ενώ η πρακτική εξέταση θα χωρίζεται σε δύο στάδια τα οποία θα μεταδίδονται και θα καταγράφονται live, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα «ΝΕΑ» θα επιτρέπεται να οδηγούν τα 17χρονια αρκεί πρώτα να περάσουν από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, από ειδικό εκπαιδευτή, να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία διεύθυνση Μεταφορών και να συνοδεύονται από ενήλικα τουλάχιστον 30 ετών, κατόχου άδειας οδήγησης επί τουλάχιστον μια πενταετία και χωρίς να του έχει καταλογιστεί βαθµός ποινής στο point system για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Ο ανήλικος υποχρεούται σε ασφαλιστική κάλυψη µε ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωµατικής βλάβης ή ζηµιών, περιλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, ενώ με τη συµπλήρωση των 18 ετών ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να λάβει την κανονική άδεια οδήγησης και πάλι μετά από πρακτική εξέταση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει υποπέσει σε παραβάσεις για τις οποίες καταλογίζονται βαθµοί ποινής στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages