Μελέτες και έργα ετοιμάζουν οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Μελέτες και έργα ετοιμάζουν οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ

Μελέτες και έργα ετοιμάζουν οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ

Share This
Η πρόταση για ένταξη έργων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», θα έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τέλους Αυγούστου 2018. Τα προτεινόμενα έργα έχουν ως εξής:
ΥΔΡΕΥΣΗ
1. Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο υπάρχων αγωγός είναι παλιός και ανεπαρκής, γι’ αυτό και πρέπει να αντικατασταθεί.
Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν 2 υποβρύχιες αντλίες επιπλέον της υπάρχουσας, καθώς και γερανογέφυρα χειροκίνητη με παλάγκο – αλυσίδα επίσης χειροκίνητο, ανυψωτικής ικανότητας ενός τόνου. Ακόμη, θα εγκατασταθούν νέες σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα, καθώς και νέος ηλεκτρικός πίνακας και νέος πίνακας αυτοματισμού.
Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός, συνολικού μήκους 3.200 μέτρων, θα κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Τα πρώτα 2.150 μέτρα θα είναι διαμέτρου Φ 225 και πίεσης 25 ατμοσφαιρών, ενώ τα υπόλοιπα 1.050 μέτρα θα είναι διαμέτρου Φ 200 και πίεσης 16 ατμοσφαιρών.
Στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί διάταξη χλωρίωσης, με ένα δοχείο αποθήκευσης χλωρίου και δύο δοσομετρικές αντλίες.
2. Δίκτυο υδροδότησης Τοπικής Κοινότητας Πολιανής, προϋπολογισμού 635.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο αυτό αναφέρεται στην επέκταση του υπάρχοντος υδρευτικού δικτύου, το οποίο σήμερα εξυπηρετεί τους οικισμούς Σταματινού, Πεύκου και Πελεκητού, προκειμένου να τροφοδοτήσει τους οικισμούς Άνω Αρφαρά και Πολιανή. Ο οικισμός Άνω Αρφαρά δε διαθέτει δίκτυο ύδρευσης και η Πολιανή έχει δίκτυο το οποίο τροφοδοτείται από γεώτρηση πολύ μικρής παροχής, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.
3. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Β΄ φάση, προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ολοκλήρωση της αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων στην Καλαμάτα και στην αντικατάσταση τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της Καλαμάτας. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές των υδατοπαροχών από τα παλαιά στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία των νέων δικτύων.
Όλοι οι προτεινόμενοι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου. Τα συνολικά μήκη ανά διατομή και υλικό των προτεινόμενων αγωγών είναι τα εξής:
• πολυαιθυλένιο διατομής Φ 90 σε μήκος 19.500 μέτρων και
• πολυαιθυλένιο διατομής Φ 160 σε μήκος 3.900 μέτρων.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας (Θουρία και Λαίϊκα), προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το προτεινόμενο έργο προβλέπει την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές των Λαιΐκων, καθώς και τη δημιουργία δικτύου στη Θουρία και τη σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό, που βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα της παλιάς εθνικής οδού Καλαμάτας – Τρίπολης και οδηγεί τα λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό.
Β. Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Φλώρου, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Προβλέπεται η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού τύπου compact, με αξιοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Το δίκτυο υφίσταται.
Γ. Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Άνω Βέργας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο βιολογικός καθαρισμός προβλέπεται να είναι τύπου compact.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages