Με λαμπρότητα αλλά και ξύλο κύλησε η Παρέλαση στη Καλαμάτα - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Με λαμπρότητα αλλά και ξύλο κύλησε η Παρέλαση στη Καλαμάτα

Με λαμπρότητα αλλά και ξύλο κύλησε η Παρέλαση στη Καλαμάτα

Share This
Με λαμ­πρό­τη­τα η Κα­λα­μά­τα γι­όρ­τα­σε την ε­θνι­κή μας ε­πέ­τει­ο. Το πρω­ί τε­λέ­στη­κε δο­ξο­λο­γί­α στον ι­ε­ρό να­ό της Υ­πα­παν­τής του Σω­τή­ρος προ­ε­ξάρ­χον­τος του Μη­τρο­πο­λί­τη Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σο­στό­μου, α­κο­λού­θη­σε η κα­τά­θε­ση στε­φά­νων στο η­ρώ­ον της πλα­τεί­ας 23ης Μαρ­τί­ου και λί­γο με­τά τις 11 ξε­κί­νη­σε η πα­ρέ­λα­ση .Την κυ­βέρ­νη­ση στις εκ­δη­λώ­σεις εκ­προ­σώ­πη­σε ο Υ­φυ­πουρ­γός Α­νά­πτυ­ξης κος Α­θα­νά­σιος Σκορ­δάς. Ξύλο με τα ματ οι διαδηλωτές στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ κατα την διάρκεια της παρέλασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages