Προχωρεί η μονάδα στην Καλαμάτα - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Προχωρεί η μονάδα στην Καλαμάτα

Προχωρεί η μονάδα στην Καλαμάτα

Share This
Διαγωνισμό ανάθεσης έργου για την κατασκευή οικίσκου, όπου θα στεγαστεί η μονάδα χορήγησης υποκατάστατων του ΟΚΑΝΑ, σε χώρο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, προκήρυξε ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών.
Το έργο αφορά στη λειτουργία μονάδας, με τη μέθοδο της προκατασκευής, συνολικής δαπάνης 135.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ την περασμένη Παρασκευή, «το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή και θέση σε λειτουργική κατάσταση και έτοιμου προς χρήση οικίσκου συνολικών τετραγωνικών μέτρων 182,4, σε χώρο 540 τετραγωνικών μέτρων του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία του ΟΚΑΝΑ, Τμήμα Συμβάσεων και Προμηθειών από την Παρασκευή 11/3/2011, κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, εφόσον ζητηθούν, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού (28/3/2011, ημέρα Δευτέρα). Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 11,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8898221 (φαξ 210 8898224, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Λύκουρας Παναγιώτης).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται στην προκήρυξη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία του ΟΚΑΝΑ (αμφιθέατρο) των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, Αβέρωφ 21.
Είναι δυνατή η υποβολή προσφορών με συστημένη επιστολή, με τους συμμετέχοντες να έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή. Η λήξη της κατάθεσης ή υποβολής των προσφορών θα είναι η προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 12.00 μεσημβρινή. Όσον αφορά στη συμμετοχή, τους όρους κατασκευής, το ύψος εγγυητικής επιστολής, το χρόνο ισχύος των προσφορών, τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης και παράδοσης του έργου κ.λπ., περιγράφονται στη διακήρυξη. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης επιβαρύνουν τον ανάδοχο του έργου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages